Skultunabladet har funnits i över 50 år! Sedan 10 år tillbaka är den klassad som en gratistidning.

Skultunabladet är främst ett lokalt informationsblad för stora som små företag men även offentligverksamhet samt organisationer, föreningar och privatpersoner.

Skultunabladet distribueras via Posten till alla hushåll och företag inom Skultuna kommundel

Vi har vårt kontor i Vagersta, Skultuna och du når oss alltid på telefon 021-470 99 00.

Välkommen till oss!